Suunniteltua tulevaisuutta...

Tutkimus- ja projektinjohtopalvelut kiinteistön tavoitteellisen elinkaaren hallintaan

Päämääränämme ovat elinkaarikestävät, tekniikaltaan toimivat ja energiataloudelliset kiinteistöt, joissa on viihtyisää ja turvallista asua sekä toimia.

Putkiston kuntotutkimuksia vuosikymmenten kokemuksella tuhansiin kohteisiin. Kuntotutkijamme ovat FISE- pätevöityneitä ja SuLVI:n kouluttamia LVV-kuntotutkijoita.

Vuotoselvityksiä olemme tehnyt jo vuodesta 1986 lähtien vesiputkistoihin ja viemärijärjestelmiin. Erikoisosaamisemme ovat vaikeasti havaittavat ja piilossa olevat vuodot.

Rakennuttaja konsulttipalvelua tarjoamme lähinnä pienkerros- ja rivitaloille laajoista putkiremonteista aina pieniin LVV-teknisiin hankkeisiin.

Tarjouspyyntö

PALVELUT

Kiinteistöjen elinkaaren hallintaa kattavilla palveluillamme

1. Tutkimuspalvelut
Kiinteistöjen elinkaaren hallinnassa on ymmärrettävä erilaisten tutkimusten ja esiselvitysten tärkeys. Rakennukset ikääntyvät, energiatehokkuus heikkenee ja vaurioita syntyy niin rakenteisiin kuin talotekniikkaan. Tutkimuksia on tehtävä, jotta mahdollisiin epäkohtiin voidaan ajoissa puuttua ja ennalta ehkäistä isompien vaurioiden syntyminen. Määräaikainen tutkiminen on elinkaariajattelua
parhaimmillaan.

 • LVV-kuntotutkimukset
 • Jätevesi- ja sadevesiviemäreiden sekä salaojajärjestelmien videokuvaukset
 • Putkistojen ja viemäreiden
  digitaaliset röntgenkuvaukset
 • Viemäreiden paikannuspalvelut
 • Märkätilojen kuntotarkastukset
 • Kosteusmittaukset
 • Lämpökuvaukset
 • Lämmitysverkoston toimivuuden tarkastaminen
 • Huoneistojen lämpötilamittaukset ja trendiseuranta
 • Lämmönjakokeskusten vuosisopimustarkastukset
 • Talotekniikan kuntokartoitukset (LVI)
 • Kiinteistöjen peruskuntoarviot
 • Huoneistojen kuntokartoitukset

2. Suomen Vuototekniikka- vuotopalvelut
LC Yhtiöt Oy on erikoistunut piilossa olevien vesi-, lämpö- ja viemärivuotojen etsimiseen sekä rakennusten lämpövuotojen kartoitukseen. Käytössämme olevat tutkimuslaitteistot ovat nykyaikaisia ja ne soveltuvat monenlaisten piilossa olevien vuotojen paikantamiseen. Putkistoissa ja viemärissä olevia vuotoja löydetään parhaiten ristikorrelaatiotekniikalla, akustisilla kuuntelulaitteilla, merkkikaasulla ja -savulla, lämpökameralla ja videokuvauskalustolla. Vuosikymmenten kokemuksella olemme havainnut, että vuodot löytyvät lähes 100 % varmuudella.

 • Lämpöjohtovuodot
 • Lattialämmitysvuodot
 • Viemärivuodot
 • Katulämmitysvuodot
 • Maanalaiset kaukolämpö- ja vesijohtoverkostovuodot
 • Viemäreiden hajuhaittaselvitykset
 • Lämpövuodot lämpökuvauksiin

3. Projektinjohtopalvelut
Olemme erikoistunut rivi- ja kerrostaloyhtiöiden putkiremonttihankkeiden projektinjohtoon ja yleisvalvontaan sekä kaikenlaisten LVI- teknisten pienhankkeiden läpivientiin. Teemme myös viemäreiden sukitus- ja kunnostusurakoiden projektinjohtoa ja valvontaa vuosien kokemuksella ja asiantuntemuksella. Putkiremontin hankesuunnittelun tueksi tarjoamme viemäreiden, salaojien sekä lämpö- ja vesijohtojärjestelmien esiselvityksiä ja tutkimuksia.

 • Projektinjohto LVV-teknisiin hankkeisiin
 • Yleisvalvonta LVV-teknisiin hankkeisiin
 • Hankesuunnittelun esiselvitykset
 • Viemäreiden sukitus- ja kunnostusprojektien valvonta
 • Huoneistoremonttien valvonta

Ottakaa yhteyttä meihin ja selvitetään asiat, joihin haluatte ratkaisua ja löydetään yhdessä vastaus tarpeisiinne!

lc yhtiöt

Tarinamme pähkinäkuoressa

Yrityksen toiminta käynnistyi helmikuussa 2006 perustajiensa voimin. Yrityksen nimi oli tuolloin vielä LC Kiinteistöratkaisut Oy. Alusta alkaen perustajien kuningasajatuksena oli tarjota asuin- ja toimitilakiinteistöille elinkaarikestäviä ja energiatehokkuutta tukevia asiantuntijapalveluita LVIA- sektorilla. Alkuvuosina yritys laati energiatodistuksia, hankesuunnitelmia ja toimi projektinjohtajana mitä erilaisimmissa LVIA- teknisissä hankkeissa.

Pian kuitenkin kävi selväksi, että edellä mainittujen palveluiden lisäksi kiinteistöteknisten tutkimusten tarve oli ilmeinen ja rinnalle oli löydettävä näiden osa-alueiden toimijoita. Kumppanuusverkoston avulla edettiin kolme vuotta eteenpäin, kunnes yritys osti jo 80-luvulta saakka toimineen, Suomen Vuototekniikka Oy:n liiketoiminnan vuonna 2009.

PROJEKTINJOHTO

Projektien valvonta,
hankesuunnittelu,
rakennuttajakonsultointi

VUOTOTEKNIIKKA VUOTOPALVELUT​

Vuotojen paikantaminen,
vesi- ja energiavuotoselvitykset,
kosteusmittaus, 
videokuvaus/tutkimus

Kuntotutkimukset ja kuntoarviot

LVV-kuntotutkimukset,
putkiston röntgenkuvaus,
viemäreiden vikaselvitykset,
sähköjärjestelmien kuntoarviointi