LC:n historia

Yrityksen toiminta käynnistyi helmikuussa 2006 perustajiensa voimin. Yrityksen nimi oli tuolloin vielä LC Kiinteistöratkaisut Oy. Alusta alkaen perustajien kuningasajatuksena oli tarjota asuin- ja toimitilakiinteistöille elinkaarikestäviä ja energiatehokkuutta tukevia asiantuntijapalveluita LVIA- sektorilla. Alkuvuosina yritys laati energiatodistuksia, hankesuunnitelmia ja toimi projektinjohtajana mitä erilaisimmissa LVIA- teknisissä hankkeissa. Pian kuitenkin kävi selväksi, että edellä mainittujen palveluiden lisäksi kiinteistöteknisten tutkimusten tarve oli ilmeinen ja rinnalle oli löydettävä näiden osa-alueiden toimijoita. Kumppanuusverkoston avulla edettiin kolme vuotta eteenpäin, kunnes yritys osti jo 80- luvulta saakka toimineen, Suomen Vuototekniikka Oy:n liiketoiminnan vuonna 2009.

Liiketoimintakaupan yhteydessä saatiin kaivattua LVIA- tutkimusosaamista mm. vesi- ja energiavuotoselvityksiin, LVV- kuntotutkimuksiin, eriasteisiin kuntokartoituksiin sekä teknisiin selvityksiin. Suomen Vuototekniikka Oy jatkoi heinäkuuhun 2017 saakka LC Kiinteistöratkaisut Oy:n tytäryhtiönä kunnes yritykset päätettiin sulauttaa saman katon alle. Yhdistymisen yhteydessä nimi muokkautui nykyiseen muotoonsa eli LC Yhtiöt Oy. Yrityksen omistajien osallistuessa edelleen operatiiviseen toimintaan yhdessä palkatun henkilöstön kanssa asiakkaalle taataan motivoitunutta, jatkuvasti kehittyvää sekä asiakaslähtöistä palvelua. Joustaminen asiakkaan palvelutarpeiden mukaan on meille tärkeää. Pyrimme tarjoamme muun palvelutarjontamme lisäksi asiakkaan tarpeisiin sopivaa palvelukonseptia ja kehitymme itse siinä sivussa.

LC kirjainyhdistelmä tulee sanasta Life Cycle. Tällä viestimme elinkaariajattelusta, joka on palvelumme yksi keskeisimmistä asioista ja kirjattu jo “perustamiskirjaan”. Rakennuksen elinkaari alkaa rakennuksen syntyvaiheessa ja päättyy rakennuksen purkamiseen. Rakennuksen elinkaarta kasvatetaan korjaamalla, parantamalla, kunnostamalla ja huoltamalla rakennusta sen koko olemassa olon ajan. Elinkaariajattelun perusperiaatteena on säilyttää kiinteistön kunto, arvo, toimivuus ja käytettävyys optimitasolla, mutta kustannustehokkaasti ja silti viihtyvyydestä tinkimättä. Tähän päästäkseen, on kiinteistössä tehtävä erilaisia teknisiä selvityksiä ja tutkimuksia määräajoin. Tutkimustuloksien perusteella voidaan tehdä järkeviä ja todellisuutteen pohjautuvia korjausratkaisuja, joilla voidaan mm. pidentää rakennuksen teknistä käyttöikää, vähentää käyttökustannuksia sekä parantaa huollettavuutta ja muutoinkin helpottaa päivittäistä ylläpitoa.