Suomen Vuototekniikka- vuotopalvelut

LC Yhtiöt Oy on erikoistunut piilossa olevien vesi-, lämpö- ja viemärivuotojen etsimiseen sekä rakennusten lämpövuotojen kartoitukseen. Käytössämme olevat tutkimuslaitteistot ovat nykyaikaisia ja ne soveltuvat monenlaisten piilossa olevien vuotojen paikantamiseen. Putkistoissa ja viemärissä olevia vuotoja löydetään parhaiten ristikorrelaatiotekniikalla, akustisilla kuuntelulaitteilla, merkkikaasulla ja -savulla, lämpökameralla ja videokuvauskalustolla. Vuosikymmenten kokemuksella olemme havainnut, että vuodot löytyvät lähes 100 % varmuudella.

Selvitämme piilevät vesivuodot
vuosikymmenten kokemuksella

  • Vesijohtovuodot
  • Lämpöjohtovuodot
  • Lattialämmitysvuodot
  • Viemärivuodot
  • Katulämmitysvuodot
  • Maanalaiset kaukolämpö- ja vesijohtoverkostovuodot
  • Viemäreiden hajuhaittaselvitykset
  • Lämpövuodot lämpökuvauksiin

Tarjouspyyntö

Suomen Vuototekniikka- vuotoselvityspalvelut

Vuonna 2021 Suomessa tilastoitiin keskimäärin 95 vesivahinkoa päivässä. Tämä tarkoittaa vuositasolla noin 35 000 vuotovahinkoa. Vuosikymmenen aikana vesivahinkojen määrä ei ole merkittävästi laskenut ja vakuutusyhtiöt korvaavatkin vuositasolla vesivuodoista aiheutuvia vahinkoja noin 170 miljoonan euron edestä. Vahinkoja sattuu eniten kerrostaloissa, mutta vuodon aiheuttamia vaurioita korjaillaan vuosittain kaikenlaisissa kiinteistöissä. Aina omakotitaloista suuriin liike- ja teollisuuskiinteistöihin. 

Iso osa vakuutusyhtiön korvaamista vesivanhingoista johtuu kodinkoneiden, kuten pyykinpesu- ja astianpesukoneiden liitos- tai putkivuodoista. Kyseisten vuotojen aiheuttamat vuotovahingot ovat kuitenkin hyvin helposti eliminoitavissa pesun aikaisella valvonnalla ja hanan sulkemisella pesun jälkeen. Näin vältetään varmimmin huoneistoihin syntyvät vesivahingot.

Viallisista kodinkoneista aiheutuvat vuodot ovat suhteellisen helposti havaittavissa. Toisin kuin vaikeammin havaittavat, rakenteissa piilossa olevat vuodot. Kiinteistössä piilevät vuodot aiheutuvat pääosin vanhojen vesi-, lämpö- ja viemäriputkien heikosta kunnosta. Putkiston kuntoa tulisikin tutkituttaa määräajoin putkistonkuntotutkimuksilla.

Suomen Vuototekniikka- vuotoselvityspalvelulla pystytään paikantamaan rakenteissa ja maan alla olevia putkistovuotoja sekä viemärijärjestelmissä olevia ja hajuhaittoja aiheuttavia vikoja sekä vaurioita. Yrityksellä on käytössä erilaisia laitteita vuotojen havainnointiin, kuten akustiset kuuntelulaitteet, vuotoanalysaattorit, merkkikaasu- ja merkkisavulaitteet. Rakennuksissa ilmenevien vuotojen lisäksi kykenemme paikantamaan mm. katulämmitys- ja kaukolämpövuotojen, kunnallisen vesijohtoverkoston vuotoja sekä vuotavien viemäreiden aiheuttamia hajuhaittoja.