Projektinjohto

Rakennuttajapalvelua ja yleisvalvontaa LVV-teknisiin hankkeisiin. Erikoisosaamista rivi- ja pienkerrostalojen projektinjohtoon sekä erilaisiin lyhytkestoisiin vesi-, lämpö- ja viemärijärjestelmien korjausurakoihin.

Tarjouspyyntö

Hallitut hankkeet

Putkiremontti on aina suuren kokoluokan hanke, joka koskettaa lukuisia ihmisiä niin taloudellisesti kuin henkisesti. Siksi on ensiarvoisen tärkeää kuunnella eri osapuolten mielipiteitä, uskomuksia sekä toiveita. Hankeen maksajilla ja loppukäyttäjillä on aina eriäviä mielipiteitä urakan laajuudesta, menetelmistä ja aikataulusta omaan taloudelliseen tilaan, ikään ja tuntemuksiin pohjautuen.
 
Olemme erikoistunut rivi- ja kerrostaloyhtiöiden
putkiremonttihankkeiden rakennuttajakonsulttitehtäviin sekä yleisvalvontaan. Lisäksi tarjoamme osaamista kaikenlaisten LVV- teknisten pienhankkeiden läpivientiin. Teemme myös viemäreiden sukitus- ja kunnostusurakoiden projektinjohtoa ja valvontaa vuosien kokemuksella ja asiantuntemuksella. Putkiremontin hankesuunnittelun tueksi tarjoamme viemäreiden, salaojien sekä lämpö- ja vesijohtojärjestelmien esiselvityksiä ja tutkimuksia.

Hyvin toteutetussa hankkeessa kuunnellaan kaikkien osakkaiden toiveita siinä määrin kuin se on mahdollista taloyhtiön edun nimissä. Päämääränämme on tehdä elinkaarikestäviä ratkaisuja, joissa on ajateltu myös tulevien sukupolvien toiveita ja odotuksia. Suunnitellaan yhdessä tulevaisuutta.  

Projektinjohto- ja valvontapalvelut

  • Rakennuttajakonsulttitehtävät (olemme erikoistunut pienkerrostaloihin ja rivitaloihin)
  • Viemärisukitusten valvonta ja projektinjohto
  • Yksittäisten ja pienimuotoisten LVI-urakoiden valvonta
  • Huoneistoremonttien valvonta
  • Märkätilaurakoiden valvonta

Ennen kun piikkausvasarat käynnistettään peruskorjaushankkeessa on aika pohtia asiaa tarkemmin. Hankesuunnittelu avaa mahdollisuuksia.

Kaikella on aikansa. Märkätilat menevät pääsääntöisesti putkiremontissa peruskorjaukseen. Uusittu kylpyhuone on urakoitsijan näkyvin käyntikortti hankkeen maksajille.

Palvelutarjonta

Projektinjohto ja pienhankkeiden valvonta
Kaikkien peruskorjaushankkeiden läpivieminen vaati asiantuntevaa ja hallittua projektinjohtoa. Yhä useammin projektinjohtajana toimii rakennuttajakonsultti, jolla on aina kokemusta vastaavanlaisten hankkeiden läpiviennistä. Rakennuttajakonsultti yhdessä isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen kanssa muodostaa yhtiön etuja valvovan tiimin, joka vastaa projektin kokonaisvaltaisesta koordinoinnista.

Hankesuunnittelun esiselvitykset
Putkiremontin hankesuunnittelun pohjana on oltava riittävästi tietoa kiinteistön vesi- ja lämpöjohtojen sekä viemäreiden kunnosta ja sijainnista. Kiinteistöön yksilöllisesti sopivat peruskorjausvaihtoehdot valikoituvat aina riittävän esiselvityksen pohjalta. Alkuperäisten piirustusten puuttuessa esimerkiksi viemäriverkoston tarkasta sijainnista ei ole olemassa riittävästi tietoa, joten viemärien sijainnit ja korot on syytä selvittää. Märkätilojen kunto on luku sinänsä. Märkätilojen tekninen selvitys antavat suunnittelijalle selkeän kuvan tilojen uusimistarpeesta ja -laajuudesta.

Viemärisukituksen valvonta
Putkiremontti voi kohdistua ainoastaan viemäreihin ja niiden sukitukseen ja/tai pinnoitukseen. Tällöin on ensiarvoisen tärkeää, että työhön kiinnitettään ulkopuolinen valvoja, jolla on vuosien kokemus vastaavanlaisista tehtävistä. Tärkeitä on, että jokainen kunnostettava viemärinosuus videokuvataan urakoitsijan toimesta niin pesun kuin kunnostuksenkin jälkeen. Valvojan tehtävänä on käydä läpi kaikki tallenteet ja hyväksyä työsuoritukset viemäriosuus kerrallaan, kun työlaatu täyttää urakoitsija ja tilaajan yhdessä sopiman laatutason.